Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 28  pokazuj  pozycji

SZP/380/10/2022 Roboty budowlane do zadania inwestycyjnego pod nazwą„Przebudowa części pomieszczeń budynku 13A „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o. z przeznaczeniem na poradnie specjalistyczne” Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-08 2022-04-22 12:30 2022-05-20
SZP/380/7/2022 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-11 2022-03-22 10:30 2022-04-01
SZP/380/4/2022 DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-24 2022-02-04 10:30 2022-03-29
SZP/380/2/2022 "ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH" Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-14 2022-01-25 10:00 2022-03-03
SZP/380/1/2022 „DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH” Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-10 2022-01-20 10:30 2022-02-25
SZP/380/24/2021 DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI I ZBIORNIKA NA CIEKŁY TLEN MEDYCZNY Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-16 2021-12-28 10:30 2022-01-03
SZP/380/25/2021 ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWIENIOWYCH I ALBUMINY LUDZKIEJ Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-15 2021-12-28 10:00 2022-03-03
SZP/380/23/2021 ZAKUP I DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-09 2021-12-17 10:00 2022-03-03
SZP/380/22/2021 WYKONANIE USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH Z „CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE” SP. Z O. O. Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-25 2021-12-03 10:00 2022-03-03
SZP/380/21/2021 WYKONANIE USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH Z „CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE” SP. Z O. O. Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-10 2021-11-24 10:00 2022-03-03
SZP/380/20/2021 USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA WYSYPISKU, WYTWARZANYCH W PLACÓWKACH „CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE” SP. Z O. O Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-09 2021-11-18 10:00 2022-03-03
SZP/380/19/2021 Zakup najnowszej generacji sprzętu do wizualizacji węzła wartownika w onkologii - toru wizyjnego 4K ICG dla „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o.o. zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji (w formularzu asortymentowo – cenowym) oraz w Załączniku Nr 5 pod nazwą „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych”. PAKIET I – TOR WIZYJNY 4K ICG – Załącznik Nr 2 Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-25 2021-11-03 10:00 2022-03-03
SZP/380/17/2021 ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM do zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS – CoV - 2” Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-20 2021-11-05 12:30 2021-12-07
SZP/380/18/2021 „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO” w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 dla „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o. Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-18 2021-10-26 10:00 2022-03-03
SZP/380/14/2021 DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-22 2021-10-27 10:30 2021-12-13
SZP/380/13/2021 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-10 2021-08-19 10:30 2021-08-30
SZP/380/10/2021 ROBOTY BUDOWLANE pod nazwą „Przebudowa budynków 2 i 2a przy ul. Paderewskiego 5 w Łańcucie dla potrzeb utworzenia: parter – Opieka długoterminowa oraz Poradnia Chorób Zakaźnych, piętro – Opieka długoterminowa oraz Centrum dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-07 2021-06-25 10:30 2021-08-10
SZP/380/9/2021 ZAKUP I DOSTAWA LEKÓW Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-07 2021-07-07 10:30 2021-10-12
SZP/380/8/2021 ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-12 2021-05-25 10:30 2021-07-07
SZP/380/7/2021 DOSTAWA PRODUKTÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-30 2021-05-14 10:30 2021-06-23
SZP/380/40/2020 Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA LICENCJI NA CHMUROWĄ PLATFORMĘ BADAWCZĄ COVID – 19 Z FUNKCJONALNOŚCIĄ AI WRAZ Z WDROŻENIEM”. Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-01-04 2021-01-15 10:00 2021-02-12
SZP/380/22/2020 Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA” Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-28 2020-10-02 10:30 2020-12-04
SZP/380//20/2020 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-15 2020-08-18 10:30 2020-10-14
SZP/380//15//2020 ZAKUP I DOSTAWA LEKÓW Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-04 2020-06-09 10:00 2021-01-04
SZP/380//7//2020 ZAKUP I DOSTAWA LEKÓW W ZAKRESIE LECZENIA WZW Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-24 2020-03-26 10:00 2020-06-05

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa