Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 40  pokazuj  pozycji

SZP/380/27/2022 Dostawa urządzeń informatycznych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w „Centrum Medycznym w Łańcucie” Sp. z o. o. w ramach środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania Covid-19” Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-15 2022-11-24 10:00 2022-11-24
SZP/380/23/2022 „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Centrum Medycznego w Łańcucie poprzez montaż instalacji odnawialnych źródeł energii” Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-02 2022-10-14 12:30 --
SZP/380/22/2022 „DOSTAWA TESTÓW PASKOWYCH DO OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH MOCZU, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I ZUŻYWALNYCH ANALIZATORÓW MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW MOCZU” Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-31 2022-09-12 10:30 2022-10-10
SZP/380/21/2022 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH ORAZ KONTROLNYCH DO PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ DO OZNACZEŃ IMMUNOTRANSFUZJOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM MIKROMETODY ŻELOWEJ OPARTEJ NA AGLUTYNACJI KRWINEK CZERWONYCH DO POSIADANEGO SYSTEMU DIAMED ID – SYSTEM ( ID – CERTIFUGE, ID – INCUBATOR, ID – PIPETOR) Z DOPOSAŻENIEM Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-24 2022-09-07 10:30 2022-09-22
SZP/380/20/2022 ZAKUP I DOSTAWA LEKÓW Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-10 2022-09-09 11:30 2022-11-18
SZP/380/19/2022 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO PRACOWNI MIKROBIOLOGII Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-05 2022-09-09 10:30 2022-12-01
SZP/380/18/2022 ZAKUP I DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-29 2022-07-08 10:00 2022-08-09
SZP/380/17/2022 Roboty budowlane Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-14 2022-07-08 12:30 2022-07-11
SZP/380/16/2022 KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH ORAZ WYNAJEM BIELIZNY POŚCIELOWEJ DLA POTRZEB „CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE” SP. Z O. O. WRAZ Z TRANSPORTEM Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-25 2022-06-03 10:00 2022-06-24
SZP/380/13/2022 „DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH” Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-19 2022-05-27 10:30 2022-07-15
SZP/380/15/2022 ZAKUP I DOSTAWA RĘCZNIKÓW KUCHENNYCH I PAPIERU TOALETOWEGO Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-19 2022-05-27 11:30 2022-06-24
SZP/380/12/2022 „DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH” Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-06 2022-06-09 10:00 2022-08-31
SZP/380/10/2022 Roboty budowlane do zadania inwestycyjnego pod nazwą„Przebudowa części pomieszczeń budynku 13A „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o. z przeznaczeniem na poradnie specjalistyczne” Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-08 2022-04-22 12:30 2022-05-20
SZP/380/7/2022 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-11 2022-03-22 10:30 2022-04-01
SZP/380/4/2022 DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-24 2022-02-04 10:30 2022-03-29
SZP/380/2/2022 "ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH" Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-14 2022-01-25 10:00 2022-03-03
SZP/380/1/2022 „DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH” Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-10 2022-01-20 10:30 2022-02-25
SZP/380/24/2021 DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI I ZBIORNIKA NA CIEKŁY TLEN MEDYCZNY Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-16 2021-12-28 10:30 2022-01-03
SZP/380/25/2021 ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWIENIOWYCH I ALBUMINY LUDZKIEJ Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-15 2021-12-28 10:00 2022-03-03
SZP/380/23/2021 ZAKUP I DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-09 2021-12-17 10:00 2022-03-03
SZP/380/22/2021 WYKONANIE USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH Z „CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE” SP. Z O. O. Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-25 2021-12-03 10:00 2022-03-03
SZP/380/21/2021 WYKONANIE USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH Z „CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE” SP. Z O. O. Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-10 2021-11-24 10:00 2022-03-03
SZP/380/20/2021 USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA WYSYPISKU, WYTWARZANYCH W PLACÓWKACH „CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE” SP. Z O. O Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-09 2021-11-18 10:00 2022-03-03
SZP/380/19/2021 Zakup najnowszej generacji sprzętu do wizualizacji węzła wartownika w onkologii - toru wizyjnego 4K ICG dla „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o.o. zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji (w formularzu asortymentowo – cenowym) oraz w Załączniku Nr 5 pod nazwą „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych”. PAKIET I – TOR WIZYJNY 4K ICG – Załącznik Nr 2 Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-25 2021-11-03 10:00 2022-03-03
SZP/380/17/2021 ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM do zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS – CoV - 2” Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-20 2021-11-05 12:30 2021-12-07

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa